บอร์ดเสียบอักษร

บอร์ดเสียบอักษร

ใช้สำหรับเสียบตัวหนังสือ สีขาวและสีทอง บอร์ดเสียบอักษร บอร์ดเสียบอักษรกำมะหยี่ บอร์ดเสียบอักษรฐานกลม บอร์ดเสียบอักษรขาตั้งตรง
บอร์ดเสียบอักษรขาตั้งเอนสองชั้น บอร์ดเสียบตัวอักษร

cr : https://www.nipponmultiboard.com/