กระดานไวท์บอร์กระจก

รูปแแบบการเขียนเปลื่ยนไป ทันสมัยมากขึ้น กระดานไวท์บอร์ดกระจก เป็นอีกชิ้นหนึ่งที่มีมากกว่าการเขียนในห้องรับแขกเป็นเครื่องประดับในห้องรับแขกทันสมัยมากขึ้นใช้แปรงลบกระดานธรรมดา -ปากกาสีดำ หรือสีเข้มจะเห็นชัด